Blog Dariusza Lipińskiego

Konstytucja Rzeczypospolitej nadal obowiązuje!

leave a comment »

Ze zdziwieniem dowiedziałem się o negatywnych echach głosowania nad ustawą Prawo prywatne międzynarodowe, które miało miejsce w Sejmie w dniu 4 lutego. Jak się okazuje kontrowersje wzbudziło odrzucenie przez Sejm poprawki numer  19 dodającej do projektu ustawy dodatkowy zapis, iż Małżeństwem w rozumieniu niniejszej ustawy jest tylko związek kobiety i mężczyzny. Moje zdziwienie wynika z faktu, iż kontrowersja dotyczy poprawki niepotrzebnej.

Poprawka nr 19 była niepotrzebna, ponieważ o tym, że w polskim systemie prawnym małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny rozstrzyga jednoznacznie najważniejsza ustawa, czyli Konstytucja RP (a także Kodeks rodzinny i opiekuńczy). W nowej ustawie Prawo prywatne międzynarodowe jednym z kluczowych przepisów jest art. 7, który przesądza o tym, iż prawa obcego nie stosuje się, jeżeli jego stosowanie miałoby skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP (tzw. klauzula porządku publicznego).

Ewentualne dodanie proponowanego w poprawce 19 przepisu do nowej ustawy oznaczałoby więc wyłącznie powtórzenie po raz trzeci w polskim prawodawstwie klauzuli o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny i tym samym nie wprowadziłoby żadnej nowej treści normatywnej. Mogłoby natomiast mieć istotne konsekwencje negatywne w zakresie interpretacji i stosowania Prawa prywatnego międzynarodowego, szczególnie jeśli chodzi o klauzulę porządku publicznego. Skoro bowiem ustawodawca „uszczegółowiłby” tę klauzulę tylko w rozdziale dotyczącym małżeństwa, to mogłoby powstać niebezpieczeństwo wykładni a contrario i dowodzenia, iż klauzula ta ma inny (słabszy, węższy) zakres obowiązywania w innych rozdziałach ustawy. A dotyczą one tak kluczowych spraw jak m.in. stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie (adopcja) czy alimentacja. Wniosek jest więc następujący: przepis prawny, który tylko powtarza postanowienia Konstytucji (czyli najwyższego prawa RP), a jednocześnie nastręczać może w przyszłości poważnych trudności interpretacyjnych (i to nie tyle w zakresie spraw małżeńskich, a raczej osłabiając pozycję polskiego porządku prawnego w innych działach prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego) jest po prostu zbędny i potencjalnie szkodliwy.

Reasumując: głosowanie w dniu 4 lutego nad poprawką numer 19 nie miało żadnego znaczenia dla określenia czym jest małżeństwo w polskim porządku prawnym. Warto to wyjaśnić, gdyż autorom tej zbędnej i potencjalnie szkodliwej poprawki udało się zaniepokoić część opinii publicznej. Warto jeszcze raz podkreślić, iż w polskim porządku prawnym małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny o czym przesądza art. 18 Konstytucji RP i art. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Konstytucja RP chroniąca instytucję małżeństwa nadal obowiązuje i nie ma dla tego zapisu żadnego niebezpieczeństwa.

Reklamy

Written by Dariusz Lipiński

14/02/2011 @ 23:32

Napisane w Bez kategorii

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: